Zawierzenie Diecezji Świdnickiej św. Józefowi

We wtorek 8 grudnia 2020 r. - w 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego w naszym sanktuarium będzie miało miejsce ZAWIERZENIE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ OPIECE ŚW. JÓZEFA. Przygotujemy się do tego wydarzenia Nowenną do św. Józefa. Od pierwszej niedzieli 29 listopada do 7 grudnia po wieczornej mszy św. śpiewana będzie litania do naszego Patrona.

Zachęcamy do przygotowania się do tego aktu poprzez wspólną modlitwę. Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przed ks. bpa Marka Mendyka oraz treść zawierzenia. 

pismo bp Mendyka - zawierzenie

zawierzenie 1s res

zawierzenie 2s res

Do pobrania:

Akt zawierzenia PDF

Tekst zawierzenia:

 

Zawierzenie Diecezji Świdnickiej Świętemu Józefowi,

Opiekunowi Kościoła Świętego.

Święty Józefie, Dziewiczy Oblubieńcze Maryi, Opiekunie Kościoła Świętego. Przyjmij dziś nasze dziękczynienie za Twoją troskę, opiekę i miłość, jaką obdarowałeś Bożego Syna, Jezusa Chrystusa w latach Jego dzieciństwa oraz Najświętszą Maryję Pannę, Twoją Przeczystą Małżonkę. Jak byłeś opiekunem Rodziny Nazaretańskiej, tak stałeś się Opiekunem Kościoła Świętego; jak strzegłeś i troszczyłeś się o Bożego Syna, tak strzeżesz i troszczysz się o Jego Mistyczne Ciało, jakim jest Kościół.

Jak przed stu pięćdziesięciu laty papież Pius IX w czasach zamętu i niepokoju, uciekając się do Ciebie, obrał Cię Patronem Kościoła Powszechnego, tak i my dziś oddajemy się pod Twoją opiekę jako świdnicka wspólnota diecezjalna: biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, rodzice i dzieci, młodzież, osoby samotne i w podeszłym wieku. Zawierzamy Ci nasze parafie wraz ze wszystkimi wspólnotami i ruchami kościelnymi.

W: Oddajemy się Tobie, święty Józefie

W trudnym czasie pandemii koronawirusa uciekamy się do Ciebie, abyś przyszedł z pomocą wszystkim chorym, służbom medycznym i tym, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo, abyś umierającym towarzyszył w drodze do nieba, a posługującym wypraszał potrzebne siły do ofiarnego pomagania innym. Ty, który ratowałeś Świętą Rodzinę przed nieszczęściami, dopomóż nam, byśmy jako Kościół gorliwie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa obecnego w cierpiących.

W: Dopomóż nam święty Józefie

W trudnym czasie zamieszania moralnego i obyczajowego uciekamy się do Ciebie, abyś chronił rodziny, naszą młodzież i dzieci przed fałszem i zgorszeniem, aby zachowały czystość serca i z otwartością przyjmowały Dobrą Nowinę. Prosimy także, abyś przyszedł z pomocą każdemu poczętemu życiu, rodzicom oczekującym potomstwa, szczególnie tym, którzy wahają się przyjąć życie z obawy przed trudnościami. Ty, który z Bożą pomocą przezwyciężyłeś obawysercaprzed przyjęciem Maryi i Jezusa, dopomóż nam, abyśmy byli dla nich wsparciem i świadkami nadziei, którą niesie Chrystus.

W: Dopomóż nam święty Józefie

W trudnym czasie zgorszenia w Kościele uciekamy się do Ciebie, abyś przyszedł z pomocą pokrzywdzonym, wyprosił łaskę nawrócenia i pokuty tym, którzy stali się gorszycielami. Ty, który wpatrywałeś się w oblicze Chrystusa, dopomóż nam w zmaganiach o ewangeliczne oblicze Ludu Bożego.

W: Dopomóż nam święty Józefie

Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, Pogromco duchów piekielnych, broń naszą diecezję przed atakami złego ducha; miej w swej opiece i zachowaj wszystkich w prawdziwej wierze i jedności; spraw abyśmy wpatrując się w świętość Twojego życia umieli w duchu posłuszeństwa rozeznawać i wypełniać Wolę Bożą, kierując nasze starania i wysiłki ku większej Chwale Boga, który żyje i króluje na wielki wieków. Amen.

 

Wypominki 2020

Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach
2-9 listopada o godz. 18.30

Różaniec św. za zmarłych przez cały listopad o godz. 18.00

W kolejnych dniach polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych z ulic:

1.11.20 - za wszystkich wiernych zmarłych

2.11.20 - pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Łukowa, Budowlana Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

3.11.20 - Zmarli z róż różańcowych, ul: Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

4.11.20 - ul: Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Baczyńskiego

5.11.20 - ul: Jagiellońska, Kanonierska

6.11.20 - ul: Ks. Bolka, Boczna, Bracka

7.11.20 - ul: Komunardów, Wałowa

8.11.20 - ul: Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

9.11.20 - ul: Sikorskiego, Żeromskiego

10.11 20 - spoza parafii

11.11.20 - za wszystkich wiernych zmarłych

12.11.20 - pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Łukowa, Budowlana Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

13.11.20 - ul: Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

14.11.20 - Zmarli z róż różańcowych, ul: Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Baczyńskiego

15.11.20 - ul: Jagiellońska, Kanonierska

16.11.20 - ul: Ks. Bolka, Boczna, Bracka

17.11.20 - ul: Komunardów, Wałowa

18.11.20 - ul: Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

19.11.20 - ul: Sikorskiego, Żeromskiego

20.11.20 - spoza parafii

21.11.20 - za wszystkich wiernych zmarłych

22.11.20 - pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Łukowa, Budowlana Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

23.11.20 - ul: Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

24.11.20 - Zmarli z róż różańcowych, ul: Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Baczyńskiego

25.11.20 - ul: Jagiellońska, Kanonierska

26.11.20 - ul: Ks. Bolka, Boczna, Bracka

27.11.20 - ul: Komunardów, Wałowa

28.11.20 - ul: Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

29.11.20 - ul: Sikorskiego, Żeromskiego

30.11.20 - spoza parafii

 wypominki 2020

 

Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.
 
Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp. Antoni Dydycz, biskup diecezji drohiczyńskiej.

– Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogoś się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości,  upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie najlepiej komu jest potrzebna – podkreślał ks. bp Antoni Dydycz.

Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej.

Wyróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Wierni na kartkach wypisują zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych. Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami.

***

Już w czasach machabejskich, czyli w II w. przed Chr., modlitwa za zmarłych jest ważnym elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie. Szczególnie ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie ma pewności co do zbawienia danej osoby zmarłej (pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest beatyfikowana).

We wczesnych wiekach stosowano tzw. dyptyki. Odczytywanie imion zajmowało dużo czasu, gdyż istniały aż trzy listy. Dwie z nich odczytywał tylko biskup.

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię.

Z czasem, dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dzisiejsze wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św.

[źródło: RIRM/ MK/ ks. Józef Pierzchalski http://www.radiomaryja.pl/kosciol/wypominki-szczegolna-pamiec-o-zmarlych/]

 

 

 

Katechezy dla dorosłych i młodzieży 2020

Z powodów epidemiologicznych katechezy zostały zawieszone. Poinformujemy o nowym terminie.

Katechezy Drogi Neokatechumenalnej ruszają po raz ósmy

Po raz ósmy rozpoczynają się katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych w paulińskiej parafii pw. św. Józefa w Świdnicy - Diecezjalnym Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Szukanie sensu życia i zrozumienia własnej historii to dziś częste ludzkie rozterki. Paulini zapraszają na katechezy, które rozpoczną się w październiku - w poniedziałek 12.10.2020 r. Przed cyklem głoszenia tradycyjnie na katechezy będą zapraszać bracia ze wspólnot - po Mszach świętych. Katechezy będą kontynuowane w kolejne poniedziałki i czwartki o 19:15. 

Jeśli szukacie sensu życia, macie problemy z dogadaniem się z najbliższymi, nie możecie wyjść z nałogów, nie rozumiecie dzisiejszego kościoła, jesteście słabi lub macie wszystko, ale nie wiecie, co zrobić z życiem – katechezy Drogi Neokatechumenalnej są dla was.

Katechezy będą się odbywać w poniedziałki i czwartki przez 5 kolejnych tygodni o godzinie 19:15.

plakat katechezy 2020r

Ciężko dziś znaleźć wsparcie w codziennych problemach. Droga Neokatechumenalna odpowiada na dzisiejsze problemy i pytania odwołaniem do Pisma Świętego, liturgii i wspólnoty chrześcijańskiej.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Obecnie Droga Neokatechumenalna obecna jest w 124 narodach na wszystkich kontynentach, w 1479 diecezjach. W 6272 parafiach istnieje 20432 wspólnot. Tylko w Europie, w 2600 parafiach istnieje ok. 8,3 tys. wspólnot. 

W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r. w Lublinie, dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ. Katechezy zaczęto głosić w środowisku związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie Droga w Polsce liczy około 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach, w Świdnicy działają 3 wspólnoty w parafii Paulinów.

Więcej o Drodze Neokatechumenalnej [klik]

Świdnickie wspólnoty [klik]

Zbiórka na renowację i kapitalny remont zabytkowego grobowca ks. Stanisława Pasyka

ulotka grobowiec 1

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Minęły już 4 miesiące od śmierci i ostatniego pożegnania ks. Stanisława Pasyka. Doknane przy okazji pogrzebu oględziny zabytkowego grobowca proboszczów naszej parafii, wykazały konieczność jego pilnej renowacji. Po trwających w ostatnich miesiącach konsultacjach z konserwatorami sztuki i specjalistami w dziedzinie architektury cmentarnej, postanowiliśmy przystąpić do zbiórki środków na renowację grobowca, w którym spoczął w styczniu ks. Pasyk - wieloletni proboszcz parafii św. Józefa i budowniczy trzech świdnickich parafii (NMP Królowej Polski, Ducha Świętego i Św. Andrzeja Boboli).

grobowiec-parafialny.02

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego dzieła. W wyżej wymienionych parafiach będą prowadzone zbiórki do puszek. Datki można również wpłacać na specjalne subkonto parafii św. Józefa - nr konta 24 1020 5138 0000 9302 0253 1887, tytułem: grobowiec ks. Pasyka. Dane do przelewu: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa, ul. Kotlarska 19-21, 58-100 Świdnica. 

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. 

grobowiec-parafialny.10

Stan grobowca na ten moment wymaga całościowej renowacji. Rosnące za grobowcem drzewo naruszyło konstrukcję pomnika, zniszczyło fundamenty i prawdopodobnie również piwnice grobowe. Metaloplastyka ogrodzenia wymaga piaskowania, zabepieczenia i renowacji.

grobowiec-parafialny.01

Najpoważniejszym zaś wyzwaniem jest odnowienie marmurowej płyty przedstawiającej zdjęcie Jezusa z krzyża, która stanowi centralny motyw ozdobny grobowca - aby to wykonać, trzeba wpierw zdemontować granitową konstrukcję całości, sama zaś płyta zostanie poddana czyszczeniu, konserwacji i zabezpieczeniu w pracowni renowacji zabytków. 

grobowiec-parafialny.05

Zdemontowane części granitowe również będą poddane czyszczeniu i konserwacji, zostaną usunięte odspoinowania konstrukcji oraz jej pęknięcia. grobowiec-parafialny.04
 
Ufamy, że wspólnie uda nam się odnowić grobowiec, w którym spoczął ks. Stanisław Pasyk, ale również pierwszy proboszcz parafii ks. Józef Rzeczkowski, a także ksiądz Andrzej Łutnik. 
 
Obecny stan grobowca przedstawiają zdjęcia (autor: Mariusz Barcicki - dziękujemy za udostepnienie). 
 
grobowiec-parafialny.07
 
grobowiec-parafialny.06
 
grobowiec-parafialny.11
 
grobowiec-parafialny.08
 
grobowiec-parafialny.03
 
ulotka grobowiec 2
 
 
 
 

O. Samuel przeorem Jasnej Góry


Pragniemy podzielić się radością, że poprzedni proboszcz naszej parafii o. Samuel został mianowany przeorem Jasnej Góry. Złożyliśmy mu gratulacje od parafii. Kazał przekazać, że Świdnica pozostaje bardzo droga Jego sercu (to pierwsze jego probostwo) liczy na modlitwę i serdecznie zaprasza na Jasną Górę.

Copyright © 2020 Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.