Nowy rok duszpasterski

Zakończenie Roku Wiary

paulini 02

W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Ojciec Święty Franciszek zakończy w Kościele obchody „Roku Wiary”. Papież Benedykt XVI w Liście Apostolskim „Porta fidei”, ogłoszonym na rozpoczęcie tego roku napisał: .„Podwoje wiary (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 4)”.

 

Nowy rok duszpasterski

Z nowym rokiem duszpasterskim  kontynuować będziemy drogę wiary, która pozostaje dla nas otwarta.  Tydzień po celebracji zamknięcia obchodów „Roku Wiary” Kościół w Polsce, wraz z rozpoczęciem Adwentu, zainauguruje nowy czteroletni program duszpasterski, zatytułowany „Przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Zgodnie z jego założeniami biskupi zaproszą nas wszystkich – duszpasterzy i świeckich – do wspólnej pogłębionej formacji, w oparciu o duchowość chrzcielną. Pierwszy w cyklu czteroletnim rok duszpasterski 2014/2015, przeżywać będziemy pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Ewangelista Marek głosi: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony (16,16). Od przyjęcia prawdy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i obmycia w wodach chrztu, rozpoczęła się dla nas droga, którą w jedności z Nim zmierzamy do Królestwa Niebieskiego.

Wybór, dokonany przez biskupów, by powrócić w najbliższych miesiącach i latach do tajemnicy naszego chrztu, jest nieprzypadkowy. W roku 2016 minie 1050 lat od historycznego chrztu Mieszka I i włączenia Polski do cywilizacji judeochrześcijańskiej. W tym samym roku młodzi z całego świata spotkają się z Ojcem Świętym w Krakowie oraz innych miastach naszej Ojczyzny. Z całą pewnością przygotowanie do tych wydarzeń będzie w najbliższych latach ożywiać duszpasterstwo i kształtować dynamikę rozmaitych oddolnych inicjatyw podejmowanym w diecezjach, parafiach, a także stowarzyszeniach, ruchach i wspólnotach istniejących w Kościele.

Dlaczego powrót do chrztu?

Do przyjęcia chrztu w Kościele potrzebna jest wiara i jej znaki, to znaczy owoce prawdziwego nawrócenia. Większość z nas przyjęła chrzest w wieku niemowlęcym, w oparciu o wyznanie wiary jakie w naszym imieniu złożyli rodzice i chrzestni. Ziarno wiary zostało zasiane w naszym życiu. Niestety później nie zawsze ci, którzy mieli się troszczyć o jego rozkwit i pełny rozwój sprostali temu zadaniu. Dlatego potrzebujemy katechumenatu pochrzcielnego (formacji duchowej), który wyzwoli w nas łaskę otrzymaną we chrzcie. Jest nią żywa wiara.  Początek zaś wiary związany jest zawsze z głoszeniem tzw. kerygmatu, a więc fundamentalnego przesłania zawartego w Biblii. Tym przesłaniem jest obietnica zbawienia. Słysząc o niej dojrzały człowiek staje się zdolny do otwarcia na łaskę wiary, gotowy na to by wejść w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i przemianę życia. Nowa ewangelizacja, do której wezwał bł. Jan Paweł II, podjął ją Benedykt XVI i kontynuuje Ojciec Święty Franciszek polega właśnie na głoszeniu Osoby Jezusa Chrystusa. W Jego   ziemskim życiu Bóg ukrył skarb naszego zbawienia. Jezus został posłany do nas, by objawić bezinteresowną miłości Boga wobec konkretnego człowiek, znajdującego się zawsze w bardzo osobistej, nieraz skomplikowanej sytuacji życiowej. Głoszenie to ujawnia istotę katolickiej wiary. Tak odkryta i przyjęta wiara nie jest ideologią, systemem etycznym, zbiorem wartości humanistycznych. Nie jest nawet religią, choć zawiera wszystkie jej elementy. Jest przede wszystkim WYDARZENIEM, które dzieje się tu i teraz, przez osobiste spotkanie z żyjącym PANEM. Preewangelizacja (tworzenie podstawowych warunków) i nowa ewangelizacja (głoszenie Jezusa Chrystusa) ma nam to spotkanie umożliwić.

„Katechezy Zwiastowania” i „Droga Neokatechumenalna”

Wychodząc naprzeciw założeniom przyjętym na bieżący rok duszpasterski, w którym biskupi zachęcają duszpasterzy i wiernych do odkrywania Pisma Świętego, działań  preewangelizacyjnych i odnowienia tajemnicy chrztu św., chcemy zaprosić Was Drodzy Parafianie i mieszkańcy Świdnicy oraz naszej diecezji na katechezy dla dorosłych. Każdą z nich poprowadzą świeccy katechiści wraz z prezbiterem, stanowiący tzw. Ekipę Drogi Neokatechumenalnej. Katechezy rozpoczniemy od osobistego świadectwa wystosowanego do uczestników wszystkich Mszy św. sprawowanych w naszym kościele w niedzielę 20 października.

Wobec rozmaitych opinii, jakie krążą na temat „Drogi Neokatechumenalnej”, warto w kilku zdaniach określić czym ona jest pośród innych rzeczywistości Kościoła katolickiego. W statucie zatwierdzonym definitywnie przez Stolicę Apostolską 11 maja 2008 roku czytamy, że jest to katolicka fundacja dóbr duchowych, której celem jest propagowanie odnowy życia parafialnego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Jako taka „pozostaje w służbie biskupowi, jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary” (art. 1). Neokatechumenat pomaga w odkrywaniu wiary tym, którzy oddalili się od Kościoła; osobom, które nie były wystarczająco ewangelizowane i katechizowane; tym, którzy pragną wiarę pogłębić i uczynić ją dojrzałą, jak również osobom pochodzącym z innych wyznań chrześcijańskich, nie będących w pełnej jedności z Kościołem katolickim (por. art. 5).

Zaproszenie do słuchania Słowa Bożego

Po naszej rocznej posłudze w Świdnicy, jako duszpasterze parafii św. Józefa rozeznaliśmy, widząc naszą kruchość i niewystarczalność, że w pokorze powinniśmy skorzystać z  tego narzędzia budzenia wiary jakie daje w naszych czasach Duch Święty. Dlatego posłuszni wezwaniu Ojca Świętego Franciszka do dzieła nowej ewangelizacji jeszcze raz zapraszamy wszystkich - także tych, którzy formalnie lub przez zaprzestanie praktyk religijnych odeszli z Kościoła - by przychodzili słuchać katechezy Kościoła. Prawie pięćdziesięcioletnie doświadczenie Drogi Neokatechumenalnej pokazało, że posiada ona skuteczne sposoby otwierania człowieka na światło wiary i nawracania nawet tych, którym wydaje się, iż tego nie potrzebują. 

Jasnogórskiej Matce Kościoła zawierzamy to dzieło i prosimy Was o modlitwę oraz post w intencji jego pomyślności.

O. Samuel – proboszcz

O. Dominik

O. Grzegorz

O. Piotr

Copyright © 2020 Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.